តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញតាមអ៊ីនធឺណិត

ការដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញមិនដែលមានភាពងាយស្រួលនោះទេ ជាមួយនឹងការណែនាំជាជំហាន ៗ របស់យើងដើម្បីទទួលបានវាជាលើកដំបូង ឬសម្រាប់ការបន្តឡើងវិញ អ្នកនឹងមិនភ័យខ្លាចក្នុងការអនុវត្តដំណើរការនេះតាមអ៊ីនធឺណិត ឬដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ចុចលើទង់នៃតំបន់ដែលអ្នកចង់ទៅនេសាទអ្នកនឹងដឹង របៀបទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទ

របៀបទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទតាមអ៊ីនធឺណិត

ជ្រើសរើសសហគមន៍ស្វយ័តដែលអ្នកចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទរបស់អ្នក។

ប្រភេទនៃការអនុញ្ញាតនេសាទនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ

នៅប្រទេសអេស្បាញមាន 3 ប្រភេទនៃការអនុញ្ញាតនេសាទជាចម្បង: Fluvial ដែនសមុទ្រ និងនាវាមុជទឹក.

នៅក្នុង Fluvial យើងអាចរកឃើញការហៅស្វយ័ត ដែលជាការហៅទូរសព្ទដែលសហគមន៍ស្វយ័តនីមួយៗមាន។

អន្តរស្វយ័តគឺជាប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទដែលអ្នកអាចនេសាទបានរហូតដល់ 8 សហគមន៍ស្វយ័តផ្សេងៗគ្នា។

បន្តអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទតាមអ៊ីនធឺណិត របៀបទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទតាមអ៊ីនធឺណិត អាជ្ញាប័ណ្ណ 4x66
អាជ្ញាប័ណ្ណ 4×66 របៀបទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទតាមអ៊ីនធឺណិត

ធាតុចុងក្រោយបំផុត ប្លុកនេសាទ

អ្វីដែលសហគមន៍ចូលទៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទអន្តរស្វយ័តនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ

តំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទអន្តរស្វយ័ត ពោលគឺជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទដូចគ្នា អ្នកអាចទៅនេសាទនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។ សហគមន៍ដែលមានបច្ចុប្បន្នគឺ៖ អារ៉ាកាន, Asturias, Castile និង Leon, សហគមន៍វ៉ាលេនៀន។, អាស្ត្រូដារ៉ា, ហ្គាលីសៀ, ម៉ាឌ្រីដ y Murcia.