ઑનલાઇન સ્પેનમાં ફિશિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું

સ્પેનમાં ફિશિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરવી એટલી સરળ ક્યારેય ન હતી, પ્રથમ વખત તેને મેળવવા માટે અથવા તેના નવીકરણ માટે અમારા પગલા-દર-પગલાં માર્ગદર્શિકાઓ સાથે, તમે પ્રક્રિયાને ઓનલાઈન અથવા વ્યક્તિગત રીતે હાથ ધરવાથી ડરશો નહીં. તમે જ્યાં માછીમારી કરવા જવા માંગો છો તે પ્રદેશના ધ્વજ પર ક્લિક કરો અને તમને ખબર પડી જશે માછીમારીનું લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું

માછીમારીનું લાઇસન્સ ઑનલાઇન કેવી રીતે મેળવવું

સ્વાયત્ત સમુદાય પસંદ કરો કે જેના માટે તમે તમારું માછીમારી લાઇસન્સ મેળવવા માંગો છો.

સ્પેનમાં ફિશિંગ પરમિટના પ્રકાર

સ્પેનમાં મુખ્યત્વે 3 પ્રકારની ફિશિંગ પરમિટ છે: ફ્લુવિયલ, મેરીટાઇમ અને સબમરીન.

ફ્લુવિયલની અંદર આપણે સ્વાયત્ત કૉલ્સ શોધી શકીએ છીએ, જે દરેક સ્વાયત્ત સમુદાય પાસે હોય છે.

ઇન્ટર-ઓટોનોમસ એ એક પ્રકારની ફિશિંગ પરમિટ છે જેની મદદથી તમે 8 જેટલા અલગ-અલગ સ્વાયત્ત સમુદાયોમાં માછીમારી કરી શકો છો.

ફિશીંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન રીન્યુ કરો ફિશીંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન લાઇસન્સ 4x66 કેવી રીતે મેળવવું
4×66 લાયસન્સ ઓનલાઈન માછીમારી લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું

નવીનતમ પ્રવેશો માછીમારી બ્લોગ

સ્પેનમાં ઇન્ટર-ઓટોનોમસ ફિશિંગ લાયસન્સમાં કયા સમુદાયોનો સમાવેશ થાય છે?

સ્પેનના કેટલાક પ્રદેશોમાં આંતર-સ્વાયત્ત માછીમારીનું લાઇસન્સ છે, એટલે કે, સમાન માછીમારીના લાયસન્સ સાથે તમે ઘણા પ્રદેશોમાં માછીમારી કરી શકો છો. હાલમાં જે સમુદાયો છે તે છે: એરેગોન, અસ્ટુરિયાસ, કાસ્ટિલા વાય લિયોન, વેલેન્સિયન સમુદાય, એક્સ્ટ્રીમડારા, ગેલીસીયા, મેડ્રિડ y મુર્સિયા.